Dorte Ziegler – Familieterapi

Familieterapi v/Dorte Ziegler

Hvad er familieterapi?

Familieterapi foregår
ved samtale,
rådgivning, supervision og
sidemansoplæring.
Samtalerne kan være med
barn/ung, voksen eller
familien samlet.
Samtalerne/behandlingen
kan foregå i borgerens hjem
eller hos mig.

Udfordringer i familien

Har i brug for harmoni i
hverdagen, og ønsket om et
bedre fungerende familieliv?
Er jeres barn udfordret og i mistrivsel?
Skilsmisse og misbrug er
store udfordringer for en
familie.

Hvis i kan genkende ovenstående, eller oplever andre udfordringer, kan i
have stor gavn af
familieterapi.

Nyt perspektiv

Hvis familien ikke fungerer,
som det trygge fundament
børn og unge har brug for, er
det en stor opgave at klare de
udfordringer hverdagen giver. 

Familiebehandling kan skabe
et nyt perspektiv på de
udfordringer familien står i, og
være sparringspartner på
familieproblematikker.

Familieterapi - Dorte Ziegler

Jeg er uddannet familiebehandler, og har mere end 20 års erfaring i arbejdet med børn.
Jeg arbejder som familieterapeut i private hjem, og kommer gerne ud til jer, hvis der er brug for
et nyt handlemønster, til gavn for den enkelte og familien som helhed.
Jeg varetager opgaver for kommunerne, hvor jeg yder rådgivning, behandling og supervision til forældre med
børn og unge i mistrivsel. Ofte bliver jeg brugt, som alternativ til anbringelse.
Desuden har jeg mulighed for at tilbyde familieterapi og rådgivende samtaler i egne lokaler.

Kontakt:

+45 42 65 63 42

8722, Hedensted, Rådyrvej 26

    CVR-nr: 40835903