Dorte Ziegler – Familiebehandling

Familiebehandling v/Dorte Ziegler

Hvad er familiebehandling?

Familiebehandling foregår
ved samtale,
rådgivning, supervision og
sidemansoplæring.
Samtalerne kan være med
barn/ung, voksen eller
familien samlet.
Samtalerne/behandlingen
kan foregå i borgerens hjem
eller hos mig.

Udfordringer i familien

 • Har i brug for harmoni i
  hverdagen, og ønsket om et
  bedre fungerende familieliv?

 • Er jeres barn udfordret og i
  mistrivsel?

 • Skilsmisse og misbrug er
  store udfordringer for en
  familie.

 • Hvis i kan genkende
  ovenstående, eller oplever
  andre udfordringer, kan i
  have stor gavn af
  familiebehandling.

Nyt perspektiv

Hvis familien ikke fungerer,
som det trygge fundament
børn og unge har brug for, er
det en stor opgave at klare de
udfordringer hverdagen giver. 

Familiebehandling kan skabe
et nyt perspektiv på de
udfordringer familien står i, og
være sparringspartner på
familieproblematikker.

Familiebehandler - Dorte Ziegler

Jeg er uddannet familiebehandler, og har mere end 20 års erfaring i arbejdet med børn.
Jeg arbejder som familiebehandler i private hjem, og kommer gerne ud til jer, hvis der er brug for
et nyt handlemønster, til gavn for den enkelte og familien som helhed.
Jeg varetager opgaver for kommunerne, hvor jeg yder rådgivning, behandling og supervision til forældre med
børn og unge i mistrivsel. Ofte bliver jeg brugt, som alternativ til anbringelse.
Desuden har jeg mulighed for at tilbyde familiebehandling og rådgivende samtaler i egne lokaler.

Kontakt:

+45 42 65 63 42

8722, Hedensted, Rådyrvej 26

  CVR-nr: 40835903