Dorte Ziegler – Familieterapi

Tegn på mistrivsel hos små børn

* Udadregarende adfærd

* Svært ved at være i sociale fællesskaber

* Skolevægring

* Mange konflikter

* Ensomhed

* Angst og bekymring

* mobning

Alt dette kan vise sig ved: ondt i maven,

hovedpine, søvnbesvær, det er derfor vigtigt

at reagerer hurtigt, når man som forældre

opdager tegn på mistrivsel.

 

Det kan være meget hjælpsomt at stoppe
op og spørge sig selv ” Er jeg bekymret for
mit barn”, børn og unge kan godt være
triste, eller være imod de værdier som
familien har. Ovenfor er beskrevet nogle
opmærksomhedspunkter, man skal reagerer på.

 

 

 
 

Unge i mistrivsel

Ungdomsårerne er forbundet med store
fysiologiske, sociale og psykologiske
udfordringer. Hormonerne forandrer kroppe,

det sociale og vennerne fylder mere og mere.

Det kan være svært at skelne om den unge
mistrives, og er ved at udvikle psykiske
problemer eller på vej i et misbrug, eller om det
er normale forandringer.

HVORNÅR SKAL JEG VÆRE BEKYMRET:
* Trækker sig fra sociale relationer
* Den unge isolerer sig
* Har svært ved at styre sine følelser
*Humørsvingninger
* Bliver agressiv
* Virker hemmelighedsfuld, skjuler misbrug
* Skolevægring manglende motivation

Det er meget vigtigt at reagerer hurtigt hvis disse tegn er noget i bliver opmærksomme på