Dorte Ziegler – Familieterapi

Udtalelse/reference fra samarbejdspartner

I forbindelse med mit arbejde, som socialrådgiver i en offentlig myndighed, i børn- og
familieafdelingen, har jeg brugt Dorte Ziegler, som ekstern familiebehandler, i mit arbejde med
udsatte familier. Dorte har været ansat i sager, hvor man har vurderet, at der var behov for, en
mere indgribende støtte. Således, har Dorte varetaget forskellige former for opgaver, af
forskellige timer, alt efter behov. Udgangspunkt har været, at problemer og mål beskrives, og
aftales, i samarbejde med familien og Dorte. Endemålet har været, en indførelse af mere
hensigtsmæssige samspilsformer, og relationer i familien. Dorte har primært arbejdet med
familier, hvor problematikkerne har været: Misbrug, kriminalitet, skilsmissekonflikter og
manglende forældrekompetencer. Ud fra mit samarbejde og erfaring med Dorte, kan jeg på det
kraftigste anbefale Familiebehandling v/Dorte Ziegler

– Socialrådgiver Sofie Olsen

Dorte har arbejdet som ekstern familiebehandler både jf. Lov om social service § 52, stk. 3, nr. 3 og jf. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet § 13, stk. 1, nr. 4. Hun har været tilknyttet familier, hvor der har været bekymringer som f.eks. kriminalitet og stofmisbrug hos den unge. Det er unge som har en bekymrende omgangskreds og som forældrene kan have svært ved at sætte grænser overfor. Dorte har arbejdet med at hjælpe forældrene til at sætte grænser på en måde hvorpå der samtidig kunne arbejdes med, at den unge skal opholde sig mere i hjemmet og ikke stikke af hjemmefra eller opholde sig ude til sent om natten med venner m.m. Hun er støtteperson for forældre ift. at navigere i at have en ung som ofte kommer i konflikt med loven og har misbrugsproblematikker, men samtidig hvordan konfliktniveauet i familien kan nedbringes så den unge i højere grad har lyst til at søge forældrene/hjemmet. Hun har samtidig arbejdet med at motivere de unge til at modtage hjælp og tage nogen andre valg for dem selv. Hun har også været tilknyttet en sag med en ung som er anbragt, hvor hun varetager nogen af de samme opgaver som en § 54 støtte ville gøre (støtteperson til forældrene under en anbringelse).

– Socialrådgiver
Ann-Sofie Jørgensen

Førsteklasses familiebehandler, som virkelig kommer ind under huden. Hun har sat tingene i perspektiv, og har lært os at forstå os selv, vores børn, og givet os de pædagogiske redskaber, der får en familie til at lykkedes. Hun er skarp, forstående og utrolig dygtig. Dorte har mine varmeste anbefalinger.

– Michael

En forældre til barn med ADHD, hyperkinetisk adfærdsforstyrrelse og generelle samarbejdsproblemer i en splittet og konfliktfyldt familie.

"Af natur er mennesket ens, men gennem deres udvikling, bliver de vidt forskellige."
- Kongfutse